rld

Tjenester

Byrået retter sine økonomitjenester mot mellomstore bedrifter. Det er ønskelig å ha ansvar for økonomifunksjonen og ta hånd om alle delfunksjoner.

Vi kan hjelpe med

  • Bilagsregistrering
  • Lønn
  • Periodeavslutninger
  • Konsernregnskap
  • Skattepapirer
  • Årsoppgjør med noter

Hvorfor ikke outsource - vi kan ta hånd om det meste -

Av programvare benytter vi Zirius ERP og Tripletex som økonomisystemer, Wolters Kluwer Skatt, Wolters Kluwer Årsoppgjør, Wolters Kluwer Konsern og Wolters Kluwer Dokument. For elektronisk signatur via BankID benyttes Penneo.