rld

Om oss

Litt filosofi

I prosessen mot å bli blant de beste i vår bransje er dette veiviseren vi følger -

Kunden har det bra

Regnskapsrapportene skal gi riktig og relevant informasjon. Vi skal levere et godt stykke håndverk uten avgiftsmessige eller skattemessige feil. Kunden skal bli møtt med gode svar og tilbakemeldinger når spørsmål dukker opp. Vi skal hele tiden vektlegge en ressursbruk som er fornuftig for begge parter.

Vi oppfyller kravene

Vi er gitt tillit i form av en autorisasjon fra Finanstilsynet som vi hele tiden må ta vare på. Kravene i lovgivningen er mange og omfattende. Kontinuerlige endringer i regelverket gjør at vi hele tiden må fornye vår kunnskap i form av etterutdanning. Vi må vokte integritet samt uavhengighet i forhold til de kundene vi selger våre tjenester til.

Kvalifisering

Et flertall av medarbeidere har 3-årig høyskoleutdanning innen revisjon / regnskap og oppnår med dette den beskyttede tittelen "autorisert regnskapsfører" etter en opplæringsperiode på minst 2 år.

Hos oss

Hva skal til for at vi fortsatt skal se fram til en ny arbeidsdag? Ganske sikkert er det elementer av involvering, utfordringer, ansvar, tillit og ikke minst – vennlighet.

“Let us choose to believe something good
can happen“

J. Martin Kohe