rld

Priser

Løpende oppgaver utføres på timebasis, ligningspapirer og årsregnskap til faste priser

Løpende oppgaver
 

Løpende oppgaver som bilagregistrering, lønnskjøringer, avstemmingsarbeid, fakturering samt utarbeidelse av rapporter gjøres på timebasis med en timepris på kr 650.

Ligningspapirer

  • for enkeltpersonforetak: kr 2.000
  • for deltakerlignede selskap: kr 2.500

Årsregnskap for aksjeselskaper

Kr 4.500 – 6.000

Prisen inkluderer dette:

  • utfylling av ligningsskjemaer inklusive aksjonærregisteroppgaver
  • innsendelse til Skatteetaten
  • utarbeidelse av årsregnskap med noter samt forslag til styrets beretning
  • innsendelse til Regnskapsregisteret

Stiftelse av aksjeselskaper

Kr 2.500 – 4.500