rld

Yousra Ben Omar

Regnskapsfører - Bachelor i revisjon
  • 2018 -                                                                                                                    Delib Økonomi AS, regnskapsfører
  • 2011 -2014                                                                                                            Studium ved Handelshøyskolen BI